Välkommen till ICEVA

Svensk kvalitet sedan 1981

ICEVA AB i Häljarp strax utanför Landskrona i Skåne är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av kringutrustning för plastindustrin.

Vi har ett komplett program för hantering av plastråvara från silo till maskin.